ผู้เขียน หัวข้อ: รายชื่อผู้โชคดี Collection จัดหนักลุ้นทริปเที่ยวอังกฤษ  (อ่าน 394 ครั้ง)

REAL

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2074
  • ดูรายละเอียด
     ประกาศผลรางวัลผู้โชคดีกับกิจกรรม COLLECTION จัดหนัก ลุ้นทริปเที่ยวอังกฤษ
COLLECTION THAILAND·9 สิงหาคม 2016


รางวัลลำดับที่ 1 แพคเกจท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ 5 วัน 3 คืน มูลค่ารางวัลละ 235,000.- จำนวน 2 รางวัล (1 รางวัล 2 ที่นั่ง)
1. นิชานาถ  มัธยมสุข   จ.พิษณุโลก
2. บังอร  โครตมงคล   จ.ราชบุรี

รางวัลลำดับที่ 2 สร้อยข้อมือทองคำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 21,950.- จำนวน 5 รางวัล
1. ทัศนีย์  จิ๋ววิเศษ  จ.กรุงเทพฯ
2. จริยา  สินทอง  จ.สมุทรปราการ
3.  ณัฐกานต์  กิจกมลวัฒน์  จ.กรุงเทพฯ
4.  บัวบุญญา  เอโกบล  จ.ราชบุรี
5. แสงเดือน  เปี้ยนวล  จ.น่าน

รางวัลลำดับที่ 3 โทรศัพท์ Samsung Galaxy J7 มูลค่ารางวัลละ 8,700.- จำนวน 5 รางวัล
1. พจนา  ธัญญกิตติกุล  จ.สมุทรปราการ
2. ปุณณ์สิริ  ถนอมมิตร  จ.พิษณุโลก
3. นิธินาถ  มากา  จ.กรุงเทพฯ
4. อิสมาอีล  ตรีลาภี  จ.พระนครศรีอยุธยา
5.  ณัชชารีย์  ธารธนาเลิศรัตน์  จ.กรุงเทพฯ

รางวัลลำดับที่ 4 เซ็ตเครื่องสำอาง COLLECTION มูลค่ารางวัลละ 2,000.- จำนวน 50 รางวัล
1. ดุจดาว  แดงจินดา  จ.กรุงเทพฯ
2. ธีรภัทร  เสมอสมัย  จ.หนองคาย
3. ชัยธวัฒน์  เอกณัฐพจน์  จ.ปทุมธานี
4. ปราโมทย์  ขันธพัฒน์  จ.พระนครศรีอยุธยา
5. ก้องเกียรติ  ธรรมรักษากุล จ.ราชบุรี
6. พลับพลึง  ถาวรจักร์  จ.ปทุมธานี
7. สุภาพร  ซ้ายหุย
8. พัชราพร  ห้อธิวงค์  จ.พิษณุโลก
9. วรา  จำปาแก้ว  จ.ราชบุรี
10. กนกวรรณ  อรุณฤกษ์ดีวงศ์  จ.กรุงเทพฯ
11. อัฐมณี  หมายหมั้น  จ.ลำพูน
12. ชญาภรณ์  คุ้มถิ่นแก้ว  จ.ปทุมธานี
13. กุลศิรินทร์  เมทยานนท์  จ.สมุทรสาคร
14. เชาวนี  ติเรือน  จ.แพร่
15. สุภชา  สุโขบล  จ.กรุงเทพฯ
16. ขาว  เนื่องฤทธิ์  จ.ราชบุรี
17. วรัญญ์ภร  บุญเกษม  จ.ชัยภูมิ
18. กิตติยา  แปลงประวัติ
19. พิชญ์สินี  ขจรไชยศักดิ์  จ.เพชรบูรณ์
20. ประภาพรรณ  น้ำรัก  จ.กรุงเทพฯ
21. สิเณหา  กาญจนเรือง  จ. กรุงเทพฯ
22. ยุทธพิชัย  เงินทอง  จ.กรุงเทพฯ
23. จรรณพร  โสกำปัง  จ.นนทบุรี
24. ปิติกานต์  ทองทาบ
25. อังสะ  แก้วสุโข  จ.กรุงเทพฯ
26. ธันยพัฒน์  พิมพาธนภัทร จ.อุบลราชธานี
27.  เสาวลักษณ์  ทีปพร  จ.ปทุมธานี   
28. ปุรณี  เนื่องฤทธิ์  จ.ราชบุรี
29. ปณิตา  เสมอสมัย  จ.หนองคาย
30. นพวรรณ  ทรัพย์ศิริ  จ.เพชรบุรี
31. ปัทมา  บริวิชยาวิสุทธิ์  จ.นครปฐม
32. ศิริรัตน์  สุนสกุล  จ.กรุงเทพฯ
33. วรรษมน  ดำวรรณ์  จ.กรุงเทพฯ
34. สุนิษา  ทวะกาญจน์  จ.สงขลา
35. ปองชนก  นุ่นพันธิ์  จ.กรุงเทพฯ
36. จรรยา  ขันธพัฒน์  จ.พระนครศรีอยุธยา
37. กมลวรรณ  นาคสงวน  จ.นครปฐม
38. สมฤทัย  ไทยนิยม  จ.กรุงเทพฯ
39. สุรวัช  อินมั่น  จ.ลพบุรี
40. วิชญาพร  แสงหิรัญ  จ.ชลบุรี
41. ปภัทรนันท์  ชูส่งแสงวิสสิน จ.ปทุมธานี
42. สมพร  นันไชยวงศ์  จ.หนองคาย
43. ศิริกุล  จงอริยะกุล  จ.กรุงเทพฯ
44. อมรวดี  บัญภาพ  จ.กรุงเทพฯ
45. พัสตราภรณ์  กาฬสิงห์  จ.สงขลา
46. นภัสทนันท์  ธารธนาเลิศรัตน์  จ.กรุงเทพฯ
47. ศันสนีย์  ช่วยทำการ  จ.นครปฐม
48. ดวงนภา  น้อยพรหม  จ.กรุงเทพฯ
49. อรณิช  โชติวิทยา  จ.สมุทรสงคราม
50. วรกานต์  สนธิไชย  จ.กรุงเทพฯ

รางวัลลำดับที่ 5 Makeup Remover ขนาด 250 ml 2 ชิ้นและขนาด 70 ml 2 ชิ้น มูลค่ารางวัลละ 700.- จำนวน 100 รางวัล
1. จิตรชญา  มงคลถิรัตกุล จ.กรุงเทพฯ
2. กัญญา  ศิริวีรวรรณ  จ.กรุงเทพฯ
3. จิราภรณ์  จิตต์โสภณ  จ.กรุงเทพฯ
4. พิสชา  จังพล  จ. เชียงใหม่
5.  สิทธิชัย  นามวงศ์  จ.ศรีสะเกษ
6. อริสนา  โรจนพฤกษ์  จ.กรุงเทพฯ
7. นันทศักดิ์  เปี้ยนวล  จ.น่าน
8. ชิดชนก  ทรัพย์พร้อม  จ.กรุงเทพฯ
9. ภัทรา  หล่อกำเหนิด  จ.ปทุมธานี
10. นันทยา  แก้วไสย  จ.สมุทรปราการ
11. สมฤดี  เกตุชี  จ.กรุงเทพฯ
12. กานดา  เฉลิมพล  จ.เชียงใหม่
13. อันนาส  ขันธพัฒน์  จ.พระนครศรีอยุธยา
14. นุชรินทร์  บรรหารศราวาท  จ.กรุงเทพฯ
15. กัลยารัตน์  รุ่งเจริญ  จ.กรุงเทพฯ
16. ยุวรัตน์  ผลทรัพย์  จ.อ่างทอง
17. สุทิศา  ตันทัตสวัสดิ์  จ.กรุงเทพฯ
18. รุ่งรัศมี  อินทแย้ม  จ.ปทุมธานี
19. ลัดดา  มุเขวา  จ.ชัยภูมิ
20. อัจฉรา  แซ่กัง  จ.กรุงเทพฯ
21. ธนกร  บูรณะศิลปิน  จ.เชียงใหม่
22. รัตติกาล  รักอบ  จ.กรุงเทพฯ
23. สุรีรัตน์  จันทรา  จ.ตราด
24. สิริณี  อัครจิตสกุล  จ.กรุงเทพฯ
25. ธิดารัตน์  สีดาคำ  จ.หนองคาย
26. กัณฐิกา  สุขทรัพย์ศรี  จ.กรุงเทพฯ
27. มนูญ  วิศวานุภาพ  จ.สงขลา
28. วัชระ  ประดุจพรม  จ.สระแก้ว
29. วรรณวิภา  โสมานันท์  จ.ชัยภูมิ
30. วศินี  เจนศิริวานิช  จ.กรุงเทพฯ
31. สมศรี  คงแป้น  จ.ราชบุรี
32. พิรญาณ์  จักรมานนท์  จ.นนทบุรี
33. จือหมง  แซ่โค้ว  จ.กรุงเทพฯ
34. สุเพ็ญ  คีณรงค์  จ. เชียงใหม่
35. ศุวิมล  บุญทัน  จ.ปทุมธานี
36. ชวลิต  หัตถาพงศ์  จ.ราชบุรี
37. จิตราภรณ์  เรืองวัฒนสุข  จ.กรุงเทพฯ
38. อรุณี  ยังกิจการ  จ.ราชบุรี
39. วรางรัตน์  ไขเจริญ  จ.กรุงเทพฯ
40. หงส์ศีลยา  หงส์ธรรมกุล จ.ระยอง
41. จิตติยา  จ.กำแพงเพชร
42. ณัฐธรินธร  อังกวีราชัชวาล
43. ศุภานันท์ พ่วงเจริญ
44. วรรณวิไล  ชินกิจการ  จ.กรุงเทพฯ
45. ณัฐริกา  เจริญวงศ์  จ.สมุทรปราการ
46. ชนิกานต์  อรรถปักษ์  จ.ปทุมธานี
47. รุจม์  ไชยชิต  จ.ชัยภูมิ
48. ธนันญา  วิมานมุนี
49.  อิดลาศ  ขันธพัฒน์  จ.พระนครศรีอยุธยา
50. ดวงใจ  รุ่งอุทัย  จ.ปทุมธานี
51. กนกรัตน์  มิลส์  จ.เชียงใหม่
52. กชพร  ปัญญาวโรภาส  จ.กรุงเทพฯ
53. ช่อทิพย์  พัฒนวงศ์ปราการ จ.กรุงเทพฯ
54. พิเชษฐ์  พัฒนวงศ์ปราการ  จ.กรุงเทพฯ
55. วสุกาญจน์  ดีวรรณ์  จ.นครราชสีมา
56. พรรณี  ศรีธัญญลักษณา
57. สุภาพร  ศรีบูรณ์  จ.ภูเก็ต
58. ฐิติมาพร  ปัญญาเศรษฐโชติ  จ.ปทุมธานี
59. สุวรรณี  เรี่ยมรัตนากร
60. ศศิกานต์  นิลกำแหง  จ.ปทุมธานี
61. สามารถ  คีณรงค์   จ.เชียงใหม่
62. ประจวบ  สีดาคำ  จ.หนองคาย
63. สรารัตน์  ทรัพย์ขำ  จ.ราชบุรี
64. สุนิศา  ตงจิว  จ.ราชบุรี
65. นพรัตน์  ภู่พลับ  จ.สมุทรสาคร
66. ธรรมรักษ์  พูทอง  จ.ราชบุรี
67. สรียา  เชาว์เฉลิมพงศ์  จ. ตรัง
68. อัญชลี  ศรีกงพาน  จ. ชลบุรี
69. รุ่งรัศมี  สุวรรณวัฒนา  จ.นนทบุรี 
70. มนัสชนก  กิจชนะไพบูลย์  จ.เชียงราย
71. นันท์นภัสร์  ประจักษเศรณี  จ.กรุงเทพฯ
72. สิรัชชา  ไชยเสน จ.พะเยา
73. ทิพเนตร  สืบใจถา  จ.ลำปาง
74. ชวนชม  โพธิ์ช่วย  จ.ราชบุรี
75. วิมลทิพย์  อินทมะโน  จ.นราธิวาส
76. โสภี  ทองมาทรัพย์
77. วริสนันท์  น้อยนงเยาว์  จ.ปทุมธานี
78. พิมพ์ภัคค์  สวนโต  จ.สมุทรสาคร
79. ฐิติวรดา  สุขใส  จ.กรุงเทพฯ
80. ภาจิรา  จรัสอุทัย  จ.นนทบุรี
81. อรนุช  สุขสำราญ จ.อุบลราชธานี
82. พัชราภรณ์  เศรษฐวิศิษฎ์  จ.สงขลา
83. ภารดี  วีระเผ่า  จ.กรุงเทพฯ
84. ญาณิกา  ฤกษ์สุขสุวรรณ  จ.ปทุมธานี
85. ธัญพิชชา  พุฒิพงศ์ยานุกรณ์  จ.กรุงเทพฯ
86. รัชนก  ฉันท์ภัคพิมล  จ.นนทบุรี
87. รสสุคนธ์  นารถมณี  จ.กรุงเทพฯ
88. บุญช่วย  สิงห์ชัย  จ. ปทุมธานี
89. เยาวมาลย์  อริยะคุ้มวงศ์  จ.กรุงเทพฯ
90. หนึ่งฤทัย  คัมภีร์วงศ์ 
91. เจนจิรา เสรีสันติวงศ์  จ.กรุงเทพฯ
92. ศิริพร  ลัคนาพาชื่นกุล  จ.กรุงเทพฯ
93. กมลชนก  เลิศพัฒนกุลธร  จ.กรุงเทพฯ
94. วรรณสุดา  ธงชัย  จ.ปทุมธานี
95. ธัญญารัตน์  บัวศิริ  จ.กรุงเทพฯ
96. อำไพ  เปี้ยนวล  จ.น่าน
97. ศุภชาลักษณ์  พงษ์อัครวรกุล  จ. กรุงเทพฯ
98. ณัฐสุดา  รับแสง  จ.กรุงเทพฯ
99. อรนุช  จงมานะกิจ  จ.กรุงเทพฯ
100. นฤมล  รื่นนางแย้ม  จ.พระนครศรีอยุธยา
สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้ามาใน inbox ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้
1) จั่วหัวข้อความว่า “กิจกรรม  COLLECTION จัดหนัก” รางวัลที่..... ลำดับที่......
2) ชื่อ นามสกุล
3) ที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล
4) เบอร์โทรศัพท์
หมายเหตุ
- รางวัลลำดับที่ 1-3 ผู้โชคดีต้องมารับด้วยตนเอง พร้อมเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป. 101/2544
- รางวัลลำดับที่ 4-5 ของรางวัลจะจัดส่งถึงผู้โชคดีภายใน 1 เดือน นับจากวันประกาศผล
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- หากรายงานตัวใน inbox เกินระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์นะคะ
                           


ที่มาของภาพจากเฟสบุ๊ก Collection

REAL

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2074
  • ดูรายละเอียด
ขอบคุณครับ Collection

ยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยครับ

newday

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 134
  • ดูรายละเอียด
ไม่ได้เล่นรายการนี้

somchai452

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 811
  • ดูรายละเอียด
ขอบคุณครับ..ความมีน้ำใจในครั้งนี้..ขอให้คุณ REAL จงโชคดี...
ยินดีกับคุณ REAL  ที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับ..

REAL

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2074
  • ดูรายละเอียด
ขอบคุณครับ..ความมีน้ำใจในครั้งนี้..ขอให้คุณ REAL จงโชคดี...
ยินดีกับคุณ REAL  ที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับ..

ขอบคุณครับ