ผู้เขียน หัวข้อ: รายชื่อผู้โชคดีนมพาเลซพารวยปี 2 ครั้งที่ 2  (อ่าน 657 ครั้ง)

REAL

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2074
  • ดูรายละเอียด
       ประกาศผู้ได้รับรางวัล "พาเลซ พารวย" ครั้งที่ 2 (จับรางวัลวันที่ 5
กันยายน 2559)
รางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota รุ่น Yaris 1.2 J AT 1 รางวัล ๆ ละ
519,000 บาท รวมมูลค่า 519,000 บาท
คุณ สังเวียน พงษ์คำ กรุงเทพฯ 08-4520-6xxx
รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda รุ่น Scoopy i 4 รางวัลๆ ละ
46,000 บาท รวมมูลค่า 184,000 บาท
1. คุณ สิริภัทรา ตันตยาคม กรุงเทพฯ 09-2949-4xxx
2. คุณ อนุสรณ์ ด่านเกษม กรุงเทพฯ 08-6700-7xxx
3. คุณ เบญจวรรณ สืบสกุล นครศรีธรรมราช 09-3741-9xxx
4. คุณ ธวัชชัย วงค์ไชยา เชียงราย 08-4741-9xxx
รางวัลที่ 3 ทองคำ 16 รางวัลๆละ 5,000 บาท รวมมูลค่า
80,000 บาท
1. คุณ ฉัตรชัย ชินวงษ์ กรุงเทพฯ 09-8450-5xxx
2. คุณ แวตีเมาะ เจะและ สงขลา 08-4855-5xxx
3. คุณ ณัฐชา สีทอง ชลบุรี 08-7131-7xxx
4. คุณ กัลยาณี ยั่งยืน พัทลุง 09-7152-8xxx
5. คุณ ไพซาล แวดือแระ ปัตตานี 08-6488-7xxx
6. คุณ กิติมา จันดี กรุงเทพฯ 08-6010-8xxx
7. คุณ วรัญญา ปัดทา เลย 09-6495-2xxx
8. คุณ ไสว ภู่นอก ขอนแก่น 08-6853-2xxx
9. คุณ ศิริธารา ประสิทธิสุวรรณ นครราชสีมา 06-2445-0xxx
10. คุณ ปรารถนา พรประยุทธ กรุงเทพฯ 08-9130-6xxx
11. คุณพนมมาศ พงษ์จริม อุตรดิตถ์ 09-8261-7xxx
12. คุณ นาซีเราะห์ สาและ ปัตตานี 09-1170-5xxx
13. คุณ อุษา แซ่จัง สระบุรี 08-9883-9xxx
14. คุณ นัจกร สุทธิพรชัย กรุงเทพฯ 09-9089-8xxx
15. คุณ กานดา เฉลิมพล เชียงใหม่ 08-9637-2xxx
16. คุณ ทองจันทร์ วงค์ตาแสง กรุงเทพฯ 09-6276-8xxx
รางวัลที่ 4 บัตรของขวัญ 1,000 บาท 140 รางวัล รวมมูลค่า
140,000 บาท
1. คุณ ชนาภรณ์ โรจน์ประทักษ์ อุบลราชธานี 09-4291-5xxx
2. คุณ ธนพร เพ็ชรงาม พิจิตร 09-4779-6xxx
3. คุณ อับดุลกอเดร์ มามะ ปัตตานี 08-1599-5xxx
4. คุณ บรรจง หรสิทธิ กรุงเทพฯ 08-3138-2xxx
5. คุณ สมหมาย ไม้สน พิษณุโลก 08-1727-7xxx
6. คุณ นิตยา ลิ้มสวัสดิ์ อุบลราชธานี 08-9459-1xxx
7. คุณ อรพรรณ คุณาจันทร์ เชียงใหม่ 09-0691-1xxx
8. คุณ ลิน เมืองแก้ว กรุงเทพฯ 08-4218-7xxx
9. ด.ญ.สุวิภาพร แสงชัยรัตนะ สระบุรี 08-5818-4xxx
10. คุณ พีรนุช พลับพลาทอง อยุธยา 08-7676-7xxx
11. คุณ นภาพร สงสิงห์ ชุมพร 08-7281-6xxx
12. คุณ จำเรียง ปาเปี้ย ตาก 08-5604-4xxx
13. คุณ ยุภา โมกขรัตน์ กรุงเทพฯ 08-1666-5xxx
14. คุณ สุกัญญา จึงเจริญ สระบุรี 09-7110-1xxx
15. คุณ วัชานนท์ เนียมแดง กรุงเทพฯ 09-4549-9xxx
16. คุณ ทวี ประยุทธ์พร อำนาจเจริญ 09-6990-4xxx
17. คุณ อำนาจ วิทยารัตน์ อุทัยธานี 08-4618-1xxx
18. คุณ รัตติกาล พร้อมเรืองสุข กรุงเทพฯ 08-9996-9xxx
19. คุณ บุญช่วย พันรอด นครสวรรค์ 08-6052-5xxx
20. คุณ ชนุดม ชิตวัฒนาคุณ ชลบุรี 08-8629-6xxx
21. คุณ ไพโรจน์ เชียนวิริยะกิจ ยโสธร 08-1877-2xxx
22. คุณ นูรฮายาตี ปิตาราโซ นราธิวาส 09-0423-0xxx
23. คุณ สมภพ เทียนสว่าง กรุงเทพฯ 09-7110-1xxx
24. คุณ มาลินี เตยไชสง สมุทรปราการ 09-9251-6xxx
25. คุณ สุภราภรณ์ พวงไสว สมุทรสงคราม 08-9133-1xxx
26. คุณ วิโรจน์ กิจประสงค์ อุบลราชธานี 09-7247-5xxx
27. คุณ สุมนฑา เรืองดำ สตูล 08-5897-6xxx
28. คุณ อดิศักดิ์ บัณฑวรรณ ยโสธร 08-3440-7xxx
29. คุณ วรรณี จงจิตอารี กรุงเทพฯ 08-5165-3xxx
30. คุณ วิไลวรรณ์ เหล็กเพชร ฉะเชิงเทรา 06-3407-9xxx
31. คุณ ประนอม ชื่นบุญ กรุงเทพฯ 08-4906-8xxx
32. คุณ ธนัญญา สุขประกอบ พิจิตร 09-0061-7xxx
33. คุณ วรชัย อาโสม ศรีสะเกษ 06-2119-4xxx
34. คุณ สุวคนธ์ เคหสว่างวงศ์ สุพรรณบุรี 035-511-6xx
35. คุณ นงลักษณ์ เทศนา อุบลราชธานี 09-9792-8xxx
36. คุณ ศุภกร รักยุติธรรม ระยอง 09-4483-1xxx
37. คุณ ศุภชัย คนเฉียบ สมุทรปราการ 08-5088-7xxx
38. คุณ สุมาลี เปี่ยมรุ่งเรือง สระบุรี 08-9612-3xxx
39. ด.ช.ธนภัทร เงินโพธิ์ นครราชสีมา 08-2320-1xxx
40. คุณ จันทิรา ทาอาษา สงขลา 08-1746-1xxx
41. คุณ อาซีย๊ะ หะยีวาหนิ ยะลา 09-5853-0xxx
42. คุณ อรพรรณ จันทะวงษ์ พิษณุโลก 09-4496-9xxx
43. คุณ ถนอม สอนรัตน์ พิจิตร 09-4623-2xxx
44. คุณ จำนง นาคทอง นครปฐม 08-1779-7xxx
45. คุณ กัลยากร พรหมภูชิต กรุงเทพฯ 09-2919-6xxx
46. คุณ สุภาพร กล้าหาญ นครปฐม 09-2310-7xxx
47. คุณ ชิวศา อ่วมประเสริฐ กรุงเทพฯ 08-9491-6xxx
48. คุณ วืไลวรรณ หงษ์สวัสดิ์ กรุงเทพฯ 08-1574-4xxx
49. คุณ สุชาดา ก้อนพิมาย ปทุมธานี 09-4478-7xxx
50. คุณ กวินทรา พรรษา นนทบุรี 08-1992-2xxx
51. คุณ พงค์ศักดิ์ นาคทรงแก้ว อยุธยา 09-1763-7xxx
52. คุณ สกุลรัตน์ จันทร์สม เชียงราย 08-3129-2xxx
53. คุณ จามรี เหล็กดี ราชบุรี 09-9549-4xxx
54. คุณ ปวีณา เทพอินถา เชียงราย 08-2036-3xxx
55. คุณ สายหยุด เกาะแก้ว พิษณุโลก 08-7210-9xxx
56. คุณขันแก้ว นพฤทธิ์ พังงา 08-9955-4xxx
57. คุณพรรณลินี แยงรัมย์ สุรินทร์ 08-0095-1xxx
58. คุณไปรยา เกิดสุวรรณ สงขลา 08-4407-0xxx
59. คุณประทิน โพธิ์เอี่ยม กรุงเทพฯ 09-2868-8xxx
60. คุณเดือนนภา ดาราสม ชลบุรี 08-5389-3xxx
61. คุณรังสิมันต์ชัย สืบจากกัน สิงห์บุรี 08-3005-8xxx
62. คุณวุฒิชัย ประเสริฐถาวรศิริ ขอนแก่น 08-5091-5xxx
63. คุณปวีณา สันติเมทนีดล ขอนแก่น 09-6710-2xxx
64. คุณศรัณย์ อินธิราช ระยอง 08-1588-4xxx
65. คุณมาลี เอี่ยมมา นครปฐม 09-9056-9xxx
66. คุณมพินทร ตรีโอสถ พระนครศรีอยุธยา 08-9549-8xxx
67. คุณสุริยัน บุตรนามดี จันทบุรี 08-7070-4xxx
68. คุณสุพัฒน์พงศ์ บัณฑธรรม เพชรบุรี 09-0654-3xxx
69. คุณเอื้อม ยังสังข์ กรุงเทพฯ 09-0330-1xxx
70. คุณอวิรุทธ์ รุกรุ่งโรจน์ กาญจนบุรี 09-7110-1xxx
71. คุณพันธิดา เผ่าวิจารณ์ ยโสธร 08-3440-7xxx
72. คุณสุนันท์ ทรัพย์สะอาด ระยอง 08-0439-3xxx
73. คุณมยุเรศ แสงหิรัญ นครสวรรค์ 08-9560-9xxx
74. คุณองอาจ ดีประเสริฐ กาญจนบุรี 09-4549-9xxx
75. คุณละม่อม สิงห์ชัย ชลบุรี 09-4195-9xxx
76. คุณพรรณพนัช สุขมาก พิษณุโลก 09-1702-0xxx
77. คุณสรายุทธ ฉวยกระโทก ชัยภูมิ 08-3384-1xxx
78. คุณกลิ่นมาลี แม้นเหมือน ปราจีนบุรี 08-6665-0xxx
79. คุณศุภกิตติ์ ว่องวิทย์โอฬาร กรุงเทพฯ 09-7234-4xxx
80. คุณยงยุทธ แซ่ลิ้ม ภูเก็ต 078-6777-1xxx
81. คุณอำนวย แย้มหัตถา สมุทรสงคราม 08-5263-4xxx
82. คุณสมัย การกัณหา กาฬสินธุ์ 06-2382-3xxx
83. คุณศรยุทธ พลอยสีอุไร สมุทรปราการ 08-6996-2xxx
84. คุณสันติ นนทฤทธิ์ กำแพงเพชร 08-9439-8xxx
85. คุณกุลบุตร พิมพ์นนท์ บุรีรัมย์ 08-1231-1xxx
86. คุณกัน จารุวาที พิจิตร 08-9708-7xxx
87. คุณพิศิษฐ์ โภทชงรัก นครปฐม 08-9690-8xxx
88. คุณนพพล พรหมมา สงขลา 09-3976-5xxx
89. คุณไสว ทองจรัส กาฬสินธุ์ 09-2363-8xxx
90. คุณภูริวัจน์ อัครหิรัญทวิโชค สงขลา 08-1478-2xxx
91. คุณธัญญ์รวี ปพัฒน์เมธานนท์ สมุทรปราการ 08-1620-7xxx
92. คุณโสภี เพชรรัตน์ พิษณุโลก 09-9818-3xxx
93. คุณไพโรจน์ แสงรัตน์ พิษณุโลก 08-0507-1xxx
94. คุณม่วยเกี๊ย แซ่โค้ว สมุทรปราการ 09-3169-4xxx
95. คุณจรูญศรี นันต๊ะรัตน์ เชียงราย 06-2475-6xxx
96. คุณสีดา แก่นเมือง เชียงราย 09-8752-0xxx
97. คุณกิมฮ้ง แซ่แต้ กรุงเทพฯ 09-9825-2xxx
98. คุณเศรษฐโชค ศรีคำมูล กาฬสินธุ์ 06-1564-9xxx
99. คุณละไม หนูน้อย สงขลา 09-8519-1xxx
100. คุณธีระศักดิ์ ลิ้มไธสง ระยอง 08-3108-9xxx
101. คุณนูรูลอีมาน อาแว ยะลา 09-5853-0xxx
102. คุณเจี้ยว สุขดี ตาก 08-1039-0xxx
103. คุณสายใจ แซ่เฮง ระยอง 08-4598-5xxx
104. คุณวงศกร เคลือบบุตร สระบุรี 09-2276-3xxx
105. คุณวรนุช ไทยวงษ์ สุพรรณบุรี 08-3039-7xxx
106. คุณวาสนา แสงจันทร์ สระบุรี 08-9609-3xxx
107. คุณกัญญา นวนหอม หนองบัวลำภู 08-8745-6xxx
108. คุณอามีเนาะ กะจิและ นราธิวาส 08-3186-9xxx
109. คุณจุฑาพร พรทัศน์ นครปฐม 08-1831-8xxx
110. คุณมนูญ วิศวานุภาพ สงขลา 08-3170-9xxx
111. คุณ เสวก จันทร สุโขทัย 08-4335-4xxx
112. ด.ญ. ปรารถนา ธูปบูชา นครสวรรค์ 09-3665-1xxx
113. คุณ มาฑินี จึงจะดี นครปฐม 08-6514-6xxx
114. คุณ สมใจ ชมชื่น สระบุรี 09-0332-5xxx
115. คุณ ภานุวัตร โพธิ์อ่อง นครสวรรค์ 08-3027-1xxx
116. คุณ ประเทือง ธูปบูชา นครสวรรค์ 08-4951-5xxx
117. คุณ ทิพาพร พิพัฒน์กาญจน์ กรุงเทพฯ 08-1984-7xxx
118. คุณชญาภา กรกมลรัตน์ กรุงเทพฯ 08-6028-1xxx
119. คุณชมพุนุช จันทร์ศรี ชัยภูมิ 08-338-8xxx
120. คุณปาณิสรา เพชรกุล กรุงเทพฯ 09-8450-6xxx
121. คุณอนันต์ ดวงคำ พิษณุโลก 08-6843-5xxx
122. คุณชยณัฐ ขัติยะ พะเยา 09-8801-3xxx
123. คุณวันเพ็ญ พุ่มฉัตร ราชบุรี 08-3160-0xxx
124. คุณวันชัย อินธิราช ขอนแก่น 09-6795-4xxx
125. คุณปวันรัตน์ ทิพย์กองลาศ กรุงเทพฯ 08-3846-1xxx
126. คุณสำเนียง สุริโย นครราชสีมา 08-1066-3xxx
127. คุณอัมพร ปั้นสุขสวัสดิ์ ศรีสะเกษ 08-9923-6xxx
128. คุณสุภักตรี สุกระรงคะ กรุงเทพฯ 08-6058-6xxx
129. คุณโรสนิรันดร์ ยูโซ๊ะ ปัตตานี 08-5077-9xxx
130. คุณสุรเดช แก้วกุญชร นครปฐม 08-6514-6xxx
131. คุณนิภารัตน์ ยิบพิกุล สุพรรณบุรี 08-1614-0xxx
132. คุณเปรม วงศ์มุสิก นครศรีธรรมราช 06-3814-7xxx
133. คุณเพชร สิมปชัย กรุงเทพฯ 09-4549-9xxx
134. คุณอรัญญา พลรักษา ตราด 08-5687-3xxx
135. คุณพรทิพย์ อาจมะเริง นครราชสีมา 08-9719-4xxx
136. คุณเทพมงคล ขำสุวรรณ ศรีสะเกษ 09-8176-4xxx
137. คุณเศก ทองหมื่น ชลบุรี 08-8280-9xxx
138. คุณเกตุวดี ปองสวัสดิ์ กรุงเทพฯ 09-7110-1xxx
139. คุณเกษมสุข โชติบวรวงศ์ สมุทรปราการ 09-9261-3xxx
140. คุณวิมลวรรณ ตันติวงศ์ นครปฐม 08-6566-6xxx
                                           
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 06, 2016, 01:06:39 pm โดย REAL »

REAL

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2074
  • ดูรายละเอียด
Re: รายชื่อผู้โชคดีนมพาเลซพารวยปี 2 ครั้งที่ 2
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 06, 2016, 12:36:48 pm »
ขอบคุณครับพาเลซ

ยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับ

newday

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 134
  • ดูรายละเอียด
Re: รายชื่อผู้โชคดีนมพาเลซพารวยปี 2 ครั้งที่ 2
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 06, 2016, 03:05:30 pm »
ยินดีด้วยครับ

OSCAR

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 584
  • ดูรายละเอียด
Re: รายชื่อผู้โชคดีนมพาเลซพารวยปี 2 ครั้งที่ 2
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 06, 2016, 05:22:55 pm »
ยินดีด้วยครับ

somchai452

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 811
  • ดูรายละเอียด
Re: รายชื่อผู้โชคดีนมพาเลซพารวยปี 2 ครั้งที่ 2
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 07, 2016, 04:15:18 am »
ขอบคุณครับ..ความมีน้ำใจในครั้งนี้..ขอให้คุณ REAL จงโชคดี...
ยินดีกับคุณ REAL  ที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับ..


REAL

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2074
  • ดูรายละเอียด
Re: รายชื่อผู้โชคดีนมพาเลซพารวยปี 2 ครั้งที่ 2
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 07, 2016, 08:37:54 am »
ยินดีด้วยครับ
ยินดีด้วยครับ
ขอบคุณครับ..ความมีน้ำใจในครั้งนี้..ขอให้คุณ REAL จงโชคดี...
ยินดีกับคุณ REAL  ที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับ..


ครับผม

Rock

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 142
  • ดูรายละเอียด
Re: รายชื่อผู้โชคดีนมพาเลซพารวยปี 2 ครั้งที่ 2
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 07, 2016, 05:15:24 pm »
ยินดีกับคุณREALด้วยครับ

REAL

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2074
  • ดูรายละเอียด
Re: รายชื่อผู้โชคดีนมพาเลซพารวยปี 2 ครั้งที่ 2
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 09, 2016, 12:39:54 pm »
ยินดีกับคุณREALด้วยครับ
ครับผม